28/01/2016

Tratamento da información; competencia dixital

Cal é a forma correcta de buscar, organizar, analizar e tratar a información para aprender?
Este documento, elaborado por Mª Olga Rodríguez Díaz do C.E.I.P. Milladoiro (Malpica de Bergantiños), axúdanos a saber como acceder á información, como elaborar traballos documentais e recoller información a través de diferentes tipos de textos.

13/01/2016

A linguaxe oral na aula

Apuntamentos do libro La lengua oral en la escuela. 10 experiencias didácticas. Ed. Graó Juli Palou, Carmina Bosch (coordenadores) que axúdannos ao tratamento da linguaxe oral nas actividades de ensino e aprendizaxe fundamentais para avanzar na lectura e a escritura. Realizados dende o GT do Proxecto de Formación Permanente do Profesorado do colexio.