13/01/2016

A linguaxe oral na aula

Apuntamentos do libro La lengua oral en la escuela. 10 experiencias didácticas. Ed. Graó Juli Palou, Carmina Bosch (coordenadores) que axúdannos ao tratamento da linguaxe oral nas actividades de ensino e aprendizaxe fundamentais para avanzar na lectura e a escritura. Realizados dende o GT do Proxecto de Formación Permanente do Profesorado do colexio.

Ningún comentario:

Publicar un comentario